Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VII kadencji

Dnia 30 października 2023 r. o godz. 18:30 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VII kadencji. Zaświadczenia o wyborze na młodzieżowych radnych, wręczyły uczniom p. Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki oraz p. Marzena Toton Radna Miasta Ząbki i Koordynatorka Młodzieżowej Rady Miasta. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia oraz drobne upominki od Miasta Ząbki.

W składzie młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VII kadencji znaleźli się:

 1. Miłosz Gajewski
 2. Franciszek Osmański
 3. Dawid Święch
 4. Kuba Gora
 5. Kacper Mielcarz
 6. Karolina Perkuszewska
 7. Magdalena Turbacz
 8. Gabriela Wyrzykowska
 9. Zuzanna Pleszyńska
 10. Zofia Jeż
 11. Oliwia Boćkowska
 12. Patryk Jagiełło
 13. Ina Szymańska
 14. Daniel Bartosiak
 15. Kornelia Śmiech
 16. Patryk Zawadzki
 17. Katarzyna Wiącek
 18. Mikołaj Korda
 19. Antonina Kossowska
 20. Kamil Skłodowski
 21. Iga Binio

Młodzieżowa Rada pozwala najmłodszym mieszkańcom naszego miasta brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z dziećmi i młodzieżą na poziomie lokalnym. Organ ten pełni również funkcje doradcze i opiniuje działania podejmowane przez burmistrza lub „dorosłą” Radę Miasta. Może również sam występować z inicjatywami do innych organów samorządu lokalnego. Członkami Młodzieżowej Rady Miasta zostaje młodzież z ząbkowskich szkół, która ukończyła 13 r.ż. lub jest uczniem klasy, co najmniej, siódmej. Dodatkowo, w Radzie zasiadają uczniowie szkół spoza naszego miasta, ale będący mieszkańcami Ząbek. Górna granica wieku członka Młodzieżowej Rady, to 18 lat. Opiekę nad młodzieżą sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez dyrekcję każdej ze szkół. Całość nadzoruje Pani Marzena Toton Koordynatorka Główna i jednocześnie Radna Miasta Ząbki. Wszystkim nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz zdobywania ciekawych doświadczeń.

Źródło: Informacja z Urzędu Miasta Ząbki

Author: admin