Stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście na rok 2024 – rusza nabór zgłoszeń

Do końca października trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście na rok 2024.

Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Ubiegając się o stypendium trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący przedsięwzięcie, które chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Pomysł musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami muszą być będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.

Wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są tylko za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Author: admin