Jubileusz 100-lecia urodzin Bronisławy Suchańskiej

Jedna z najstarszych mieszkanek Targówka obchodziła swoje urodziny. Jubilatka otrzymała od władz dzielnicy kosz z upominkami.

Jubileusz stulecia urodzin obchodziła 30 września Bronisława Suchańska. Z tej okazji władze dzielnicy złożyły dostojnej jubilatce życzenia wielu lat w zdrowiu. Uroczystość z udziałem rodziny i burmistrz Małgorzaty Kwiatkowskiej odbyła się w Domu Opieki przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie – w którym na co dzień jubilatka przebywa.

Małgorzata Kwiatkowska oprócz kwiatów przekazała także kosz z upominkami. Dołączając się do życzeń z okazji tak pięknej rocznicy jubileuszu składamy Szanownej Jubilatce gratulacje oraz życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Targówek

Author: admin