Piekarnia Rajcherta na Pradze Południe uratowana!

Po wielu latach perypetii z konserwatorem zabytków i ministerstwami, spadkobiercy piekarni Rajcherta przy rondzie Wiatraczna podpisali umowę przedwstępną sprzedaży tej nieruchomości deweloperowi. Dzielnica skorzystała jednak z przysługującego jej prawa pierwokupu i dzięki temu przejęła budynek by uratować ten cenny dla Pragi-Południe zabytek.

Dzięki wsparciu władz stolicy, które przychyliły się do prośby Zarządu Dzielnicy, znaleźliśmy środki na ten cel. Piekarnia Rajcherta została uratowana! Po planowanej modernizacji będzie jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków, świadczącym o przemysłowej przeszłości naszej dzielnicy. W naszym zamyśle jest aby, po gruntownym remoncie i modernizacji, służyła mieszkańcom, spełniając rolę społeczno-kulturalną.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Praga Południe

Author: admin