Obwieszczenie o inwestycji drogowej – ul. Celulozy w Wawrze

Przedstawiamy obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Celulozy na odcinku od ul. Przewodowej do ul. Bielika (DD20) – droga dojazdowa w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy jakim jest rozbudowa ulicy Celulozy na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Pana Norberta Szczepańskiego oraz przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Pana Leszka Baraniewskiego, z dnia 14 września 2023, r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Celulozy na odcinku od ul. Przewodowej do ul. Bielika (DD20) – droga dojazdowa w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy jakim jest rozbudowa ulicy Celulozy na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązującej, na podstawie art. 17 ust. 2 tej ustawy, do niezwłocznego wydania nieruchomości.

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją znajduje się w załączniku na dole artykułu.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 162 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817).

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Wawer

Author: admin