Akcja pod Arsenałem – uroczystości w Śródmieściu

Dokładnie 80 lat temu na ulicach Śródmieścia rozegrała się jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Szarych Szeregów.

W pobliżu Arsenału, u zbiegu ulic: Bielańskiej, Długiej i Nalewki w Warszawie, zaplanowano zasadzkę na transport więźniów, który odbywał się z siedziby Gestapo przy al. Szucha do więzienia zwanego Pawiakiem. W jej wyniku uwolniono podharcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów. Akcja została zaplanowana przez Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. Jej dowódcą był Stanisław Broniewski ps. „Orsza”.

W oficjalnych obchodach rocznicy Dzielnicę Śródmieście reprezentował burmistrz Aleksander Ferens. Wspólnie z kombatantami, harcerzami i radnymi Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy złożył kwiaty przy ul. Długiej 52.

W ramach obchodów rocznicy Urząd Dzielnicy Śródmieście zaprosił mieszkańców do Kina Atlantic na pokaz filmu „Akcja pod Arsenałem” połączony z dyskusją o tym, co się dokładnie wydarzyło pod Arsenałem. Ponadto na ulicach miasta można było spotkać setki harcerzy biorących udział w Rajd Arsenał.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Author: admin