Zmiany obrazu Wołomina

Kolejny skrawek Wołomina zmienił się w oazę zieleni z tężnią solankową w roli głównej. W nowym parku kieszonkowym przy ul. Wileńskiej 28 można odpocząć na jednej z wielu ławek i korzystać z walorów solanki leczniczej.

W parku został zainstalowany jeszcze jeden element wpływający na atrakcyjność miejsca – neon z napisem „Wołomin With Love”. Pomysłodawczynią umieszczenia neonu w przestrzeni publicznej jest Danuta Michalik, prezes Fundacja ODA, autorka projektu do programu „Wołomin Odnowa”, który został wybrany do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Hasło nie tylko niesie pozytywny przekaz, ale jest również tytułem piosenki do której muzykę i słowa napisał Ryszard Matusiewicz. Kod QR z odnośnikiem do strony (aktywny link), na której można zapoznać się z utworem znajduje się na tablicy informacyjnej w parku.

Na realizację inwestycji gmina Wołomin pozyskała 87 tys. zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Informacja z Urzędu Miasta Wołomin

Author: admin