Zakaz wstępu na teren skweru przy ulicy Cyraneczki w Piasecznie

Skwer przy ulicy Cyraneczki w Piasecznie wciąż nie jest ukończony. Apelujemy o respektowanie ogrodzenia i niewchodzenie na teren inwestycji ze względów bezpieczeństwa a także w celu ochrony wykonanych tam nasadzeń.

Na skwerze u zbiegu ulic Cyraneczki i Kombatantów w Julianowie jesienią wykonany został zbiornik retencyjny. Posadzone zostały również rośliny, a kolejnym etapem tej inwestycji będzie wykonanie ścieżki z nawierzchnią do jazdy na rolkach, co nastąpi wiosną.

Teren został w dniu 7 grudnia 2023 r. ogrodzony i apelujemy o przestrzeganie zakazu wchodzenia na teren skweru. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, m.in. dzieci, które urządzały sobie ślizgawkę w zbiorniku retencyjnym, ale też ochronę wykonanych nasadzeń, które muszą się wzmocnić. Docelowo na terenie skweru wytyczone będą alejki, którymi będzie można się poruszać tak, by nie niszczyć roślinności.

Źródło: Informacja z Urzędu Miasta Piaseczna

Author: admin