Uroczyste ślubowanie nauczycieli z Woli

30 sierpnia br. 123 nauczycieli z wolskich placówek oświatowych otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wręczenia dokonał Pan Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Pani Grażyna Orzechowska – Mikulska Zastępczyni Burmistrza.

Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy Karta Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Nauczyciele otrzymali życzenia dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Tak duże grono nowych nauczycieli mianowanych przyczyni się do dalszego podnoszenia poziomu kształcenia w wolskich placówkach oświatowych.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Wola

Author: admin