Przebudowa ulicy Racławickiej na Mokotowie

W ramach inwestycji zostanie przebudowane odwodnienie w rejonie projektowanego skrzyżowania wyniesionego. Od 19 października zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z przebudową ul. Racławickiej na odcinku od ul. Bałuckiego do ul. Kazimierzowskiej na Mokotowie.

Prace przewidują przebudowę skrzyżowania ulicy Racławickiej z ulicą Dożynkową i Tenisową na skrzyżowanie wyniesione oraz remont nawierzchni jezdni na pozostałym odcinku.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Bałuckiego zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni polegający na frezowaniu istniejącej i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórce istniejącej konstrukcji. Na całym odcinku objętym remontem zostaną wymienione krawężniki jezdni oraz zostaną wyremontowane opaski jezdni.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane odwodnienie w rejonie projektowanego skrzyżowania wyniesionego.

Zaprojektowano również doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych. Zostaną ustawione dwa słupy oświetleniowe ze światłem dedykowanym dla przejść dla pieszych. Projektowane słupy zostaną podłączone do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Przewidywany termin zakończenia robót to rok bieżący.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Mokotów

Author: admin