Mur ceglany przy ul. Traktorzystów w Ursusie

Blisko dwa lata temu podjęliśmy działania mające na celu uregulowanie prawa własności do działki wzdłuż ulicy Traktorzystów, na której częściowo posadowiony jest ceglany mur z bramą, pozostałość po dawnych zakładach Mechanicznych „Ursus”. Formalności trwały ok. 1,5 roku i w lutym 2023 roku uzyskaliśmy wpis do księgi wieczystej działki ew. nr 96/4 w obrębie 2-09-09 na rzecz m.st. Warszawy.

Mając prawo własności do gruntu, zleciliśmy wykonanie ekspertyzy technicznej, która miała na celu ocenę stanu technicznego muru oraz przygotowanie zaleceń dotyczących ewentualnego remontu oraz wstępne oszacowanie kosztu prac. Badania wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne. Ekspertyza muru określiła jego stopień zużycia technicznego na 85%. Tak wysoka wartość zużycia, przejawiająca się m.in. ponadnormatywnymi odchyleniami muru grożącymi „nagłą utratą stateczności obiektu”, poskutkowała zaleceniem do jego rozbiórki.

Dziś otrzymaliśmy informację, że w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie trwa postępowanie w sprawie wpisania muru do Gminnej Ewidencji Zabytków. Czekamy na zalecenia konserwatora dotyczące dalszego postępowania. Do czasu ich otrzymania przeprowadzimy prace mające na celu zabezpieczenie obiektu grożącego zawaleniem.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Ursus

Author: admin