Konkurs Wieczory z Teatrem na Ochocie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zaproszenie na spektakl”, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a, 02-021 Warszawa.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook. Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Zaproszeniem na spektakl”. Pierwsze 10 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone podwójnymi zaproszeniami na spektakl „Baby Shower”.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Jedna osoba może wziąć udział w konkursie wyłącznie raz podczas trwania konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału jest:

przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz stanowi zobowiązanie do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Pulę nagród w konkursie stanowi 10 podwójnych zaproszeń na spektakl „Baby Shower”, który odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 18.00 w Auli Technikum nr 7 przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Ochota

Author: admin