60. sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

W środę 13 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00 odbędzie się 60. sesja Rady Dzielnicy Śródmieście. Sesja odbędzie się w stacjonarnym trybie obradowania. Zapraszamy do oglądania transmisji obrad on-line!

Porządek obrad 60. sesji w dniu 13.12.2023 r. godz. 16:00:

  • Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.
  • Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu obrad 59 Sesji w dniu 22.11.2023 r.
  • Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. – druk nr 392/60/2023
  • Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia. – druk nr 393/60/2023
  • Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Grzybowskiego. – druk nr 394/60/2023
  • Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd – w okresie między sesjami.
  • Informacja radnych o złożonych na piśmie Przewodniczącemu Rady interpelacjach i zapytaniach.
  • Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.
  • Ustalenie terminu następnej sesji.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Author: admin