II sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów

W piątek 13 maja 2022 roku, w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przy alei gen. Chruściela „Montera” 28 odbędzie się II sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Porządek obrad II sesji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu obrad I posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  • Wybór sekretarza Rady Seniorów.
  • Informacje na temat bieżącej działalności Rady Seniorów i podejmowanych dotychczas działań.
  • Uchwała Rady Seniorów w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  • Uchwała Rady Seniorów w sprawie wniosku do Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy o wprowadzenie szkoleń dla członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  • Wolne wnioski i sprawy bieżące.
  • Oświadczenia, komunikaty.
  • Zamknięcie obrad.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Rembertów

Author: admin