Elektroteka – otwarty warsztat w bibliotece na Mokotowie

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w dzielnicy Mokotów jest Miejscem Aktywności Lokalnej i w oparciu o środki przeznaczone na jego rozwój stworzyła w swojej przestrzeni Elektrotekę. Jest to niewielki warsztat diagnostyczno-naprawczy sprzętu elektronicznego. W wyodrębnionym pomieszczeniu biblioteki znajduje się stanowisko diagnostyczno-naprawcze wyposażone w stół warsztatowy i urządzenia pozwalające na ustalenie przyczyn niesprawności oraz ułatwiające naprawę sprzętu elektronicznego. Należą do nich między innymi separator, dwie stacje lutownicze, tester kabli, multimetr elektryczny i szlifierka.

Współczesne biblioteki publiczne, są nie tylko miejscami gromadzenia oraz udostępniania zbiorów i co za tym idzie konsumpcji wiedzy, ale również jej kreowania. Dużą wagę przywiązuje się do ich społecznej roli tzw. trzeciego miejsca, poza domem i szkołą (pracą), w którym można poznać interesujących ludzi, często o zbliżonych zainteresowaniach i w ciekawy, twórczy sposób spędzić czas.

Z Elektroteki mogą korzystać osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 13 lat oraz osoby pełnoletnie. Przed pierwszym skorzystaniem z warsztatu użytkownicy zapoznają się z Regulaminem oraz obowiązującymi zasadami BHP i przeciwpożarowymi oraz zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

W wypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje ich opiekun prawny. Użytkownicy dokonują napraw urządzeń SAMODZIELNIE, mając do dyspozycji warsztat wraz z jego wyposażeniem. Elektroteką opiekuje się dyżurny wolontariusz, który zapozna użytkowników z obsługą urządzeń warsztatowych oraz doradzi w kwestiach diagnostyki i napraw uszkodzonego sprzętu elektronicznego.

W celu skorzystania z Elektroteki należy ustalić termin wizyty, kontaktując się mailowo pod adresem – mbddim@bpmokotow.waw.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 646 46 02.

Otwarty warsztat naprawczy w Bibliotece na Mokotowie to przestrzeń przyjazna wszystkim miłośnikom elektroniki!

Źródło: Informacja z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów

Author: admin