Dzień Przedszkolaka w Dzielnicy Wola

26 września br. Urząd Dzielnicy Wola odwiedzili niecodzienni goście-przedszkolaki z 20 wolskich placówek. Dzieci zjawiły się na debatę z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Panią Grażyną Orzechowską- Mikulską Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Panem Robertem Rafałowskim Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Panem Jackiem Kisiel Zastępcą Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy.

Debata była podsumowaniem działań w wolskich przedszkolach z okazji obchodów Dnia Przedszkolaka. Celami projektu było popularyzowanie edukacji outdoorowej w środowisku, która jest jednym ze sposobów zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci, a także uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska.

Przez cały tydzień poprzedzający debatę, dzieci wykonywały szereg zadań: prowadziły rozmowy na temat dbania o roślinność w przestrzeni miejskiej i korzyściach wynikających z tego dla klimatu, zapraszały rodziców i dziadków, aby Ci opowiedzieli im o zabawach podwórkowych swojego dzieciństwa, wykonywały zabawki z recyklingu, organizowały własne gry terenowe.

Debata w której wzięły udział przedszkolaki była bardzo interesująca. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat ekologii , smogu i konieczności dbania o przyrodę . Bardzo poważnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. Dorośli zaś podzielili się z dziećmi wspomnieniami ze swojego dzieciństwa.

Wszyscy uczestnicy debaty jednogłośnie doszli do wniosku, że planeta jest naszym wspólnym dziedzictwem i należy o nią dbać już od najmłodszych lat.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem i obdarowaniem dzieci drobnymi upominkami. Przedszkolakom bardzo podobało się spotkanie w Urzędzie Dzielnicy, gdzie miały szansę poczuć się jak dorośli.

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Wola

Author: admin