Bezpieczne Osiedle – spotkania na Targówku

Już od ponad 18 lat na terenie Dzielnicy Targówek realizowany jest program „Bezpieczne Osiedle”. Do prowadzonych działań powołano tzw. grupy osiedlowe, w skład których weszli mieszkańcy, przedstawiciele rad osiedli, administracji, Policji, Straży Miejskiej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DBBiZK).

W trakcie spotkań uczestnicy wymieniają się informacjami i spostrzeżeniami na temat zagrożeń oraz sytuacji konfliktowych, jakie mają miejsce w poszczególnych rejonach dzielnicy. Gromadzeniem oraz przetwarzaniem informacji przekazywanych przez mieszkańców, zajmują się m.in. służby mundurowe oraz DBBiZK.

W wyniku wspólnych działań rozwiązano szereg sytuacji i zjawisk uciążliwych dla mieszkańców: wykonana została przebudowa skrzyżowania przy ul. Mokrej i ul. Szczepanika, zmieniono organizację ruchu, zabezpieczeń i wymiany oznakowania na terenie osiedla ”Wysockiego” pomiędzy ul. Rembielińska a ul. Chodecką, usunięto bariery U – 14e z tunelu będącego drogą pieszo-rowerową biegnącą pod ul. Rembielińską.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pracach grup osiedlowych.

Terminy najbliższych spotkań:

  • 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) godz. 14.30. Grupa osiedlowa „Moderna” Garaż lokali usługowych ul. Głębocka 3
  • 29 listopada 2022 r. (wtorek) godz. 10.00. Grupa osiedlowa “Podgrodzie” Administracja osiedla, ul. Rzepichy 1

Źródło: Informacja z Urzędu Dzielnicy Targówek

Author: admin